triangle with all three sides equal

Vážený zákazník momentálne pripravujeme webovú stránku, ktorá bude onedlho sprevádzkovaná. V prípade potreby dodania vína, zabezpečenia ochutnávky, termínu stretnutia nás kontaktujte na vino@carpatediem.sk, alebo na tel. čísle 0903 685 288

Rodinné vinárstvo CARPATE DIEM