CARPATE DIEM

Ekologické poľnohospodárstvo

Od januára 2021 hospodárime v systéme ekologického poľnohospodárstva. Vstúpili sme do procesu certifikácie ekologickej poľnohospodárskej výroby. Z hľadiska slovenskej legislatívy ide o trojročnú konverziu – prechodnú dobu medzi klasickým pestovaním viniča a bio pestovaním. Výsledkom zavádzania systému kvality bude označenie, že naše hrozno a vína sú v BIO kvalite, deklarované znakom ekologického poľnohospodárstva Európskej únie.

Z pohľadu filozofie vinárstva hospodárime ekologicky v podstate od začiatku. V rámci ochrany pred chorobami viniča používame prípravky spoločnosti Bioka, ktorá vyvíja ekologické hnojivá bez rezíduí škodlivých pre ľudí, aj životné prostredie. Surovinu, z ktorej vyrábame vína si pripravujeme už vo vinohrade. Po celý rok dohliadame na zdravotný stav hrozna, čím minimalizujeme akékoľvek prídavné látky do vína.

U

Navštívte našu vinotéku

Osobne vám radi predstavíme aktuálnu ponuku vín a muštov.